Liadi Rabi Shneur-Zalman 18 elul 5505 a -24 tevet 5573 a(1745-1812)

Jortzait(surmaastapäev)24 tevet(14 jaanuar)

              

Liadi Rabi Sneur Zalman,tuntud kui Alter Rebe(Vana Rabi)nägi ilmavalgust 18 elulikuul 5505 a.(1745)Lioznos,Mogiljovi kubermangus Venemaal.Tema vanemateks olid rabi Boruh ja Rivka.Tema on kuulsa Praha MAHARALi(1525-1609)järeltulija,kelle sugupuu ulatub Taaveti kuningliku kojani.

Juba varakult ilmnes väikese Shneur-Zalmani õpihimu.Kohalik talmudist rabi Issahar-Ber,posi õpetaja peagi loobus tema õpetamisest,kuna andekas õpilane oli teademiste poolt rabist üle.Shneur-Zalman kogus varakult suurt kuulsust.Juba bar-mitzva ajaks(13 aastaselt)kuulutati teda suureks Talmudi tundjaks.1760 a.toimus tema laulatus,mille järel ta suundus Vitebskisse,kus jätkab süvenenult Talmudi õpimist ha tutvub lähemalt Kabalaga.Õppimise aeg langeb kokku hassidismi levikuga Valgevene ja Leedu aladel.Uus õpetus haaras ta täiega kaasa.1764 a.otsustas minna Mezeritsi,kus asus õppima hassidismi rajaja Baal Shem-Tovi'i õpilase Magid Dov-Ber'i käe all.Peagi sai Shneur-Zalmanist kõige parim õpilane,mis tõstis ta kiiresti esile.Dov-Ber suuresti hindas noort õpilast,kelles nägi suurt ja hindamatut potentsiaali.Õpetaja soovil koosatabkäsuõpetuse koodeksi"Shulhan Aruh aRav",mis hiljem toob talle suurt kuulsust.Õpetaja surma järal (1773 a.)saab Shneur-Zalmanist üks väljapaistvamaid juhte.T
 emast saab kuulsa HABAD-Ljubavits(ingl.k CHABAD-Lubavitsh)õpetuse ja dünastia rajaja.Rabi Shneur-Zalman töötas välja usufilosoofia süsteemi,mida tuntakse kui HABAD(lühend"Hohma"-Tarkus"Bina"-Mõistus"Daat"-Teadus).Väljatöötatud õpetuse pani kirja oma raamatus"Tanija"teine nimi"Likutei amarim"("Kõnede kogumik"),mille kallal töötas 20 aastat.Õpetus ühendab endas "nigle"("avatud")Toora õpetuse,mis põhiliselt põhineb Talmudil ja "sod"("varjatud")Toora osal,mis peamiselt toetub Zohar'il ja teiste kabalistlike kirja allikate põhjal.HABADIi õpetus ühendab endasJ-mala teenimisel terava mõistuse ja leegitsevad tunded.Selline õpetus,mis koosnes Talmudi ja Kabala alustel,oli arusaadav ka lihtrahvale.Uus õpetus leidis palju poolehoidjaid vaeste juutide seas.Nende südamed võitis õpetuse lihtsus,kättesaadavus ja tuline andumus.Hassidismi oponendid,rabinistide näol,ei soovinud leppida uue õpetuse populaarsusega.Hassidismi vastased nn"mitnagdim"eesotsas Vilno rabi Elijahu'ga(Vilno Gaon),saat
 sid kaebukirju Venemaa keisrile et,mustata Alter Rebe nime.Rebe süüdistati reetmises Türgi kasuks,kuigi ta ainult saatis raha Eretz Israel'i et, toetada sealsete juutide elu.Kuna Venemaa ol Türgi vaenlane,siis oli see ränk süüdistus.Valesüüdistuse põhjal oli Alter Rebe heidetud pealinna Peeterpauli kindlusesse.19 kislevikuul 5559 a.(1798)rabi oli vabastatud ja süüdistused tühistatud.Sellest ajast peale peetakse seda päeva-Hassidismi Uueks Aastaks.5572 a.Napoleoni pealetungi puhul pidi rabi jätma Liadi linna,ning otsima ohutumat kohta,rabi toetus oli Venemaa poolel.Uueks elukohaks valiti Pena küla,kus ta varsti suri 24 tevetil 5573 a.(27.12.1812).Tema maine põrm maeti Gaditsi linna.Tema poeg rabi Dov-Ber,tuntud ka kui Miteler Rebe(Keskmine Rabi)jätkas isa elutööd.