ISRAEL SHELANU
Meie Iisrael -2- august 2014/ Av 5774

 

RABI BLOGI

B"H

 

Rabi Mihael Korits: „Kuidas leida oma tee elus?

www.ejc.ee/2198368

Küsimus: Kuidas peaksin leidma oma tee selles elus?

Vastus: Esitasite väga huvitava küsimuse, millele minu arvates ei ole ühest vastust. Sest oma elutee leidmine ei ole mingil juhul tüüpiline. Ning vastavalt peab ka vastus sellele küsimusele olema kindlasti unikaalne. Kuningas Shlomo raamatus „Mishlei“ („Õpetussõnad“) on kirjutatud: „Käsk on küünal, kuid Tora on valgus.“ Just sellepärast aitab Tora õppimine ja käsutäitmine leida oma kutsumuse. Käsud valgustavad iga meie elatud päeva sisemist mõtet, andes sellele väljenduse meie tegude kaudu. Tora tarkus aitab õieti hinnata maailmas ja omaenda saatuses toimuvat.

Toon vaid mõned Tora nõuanded, mis aitavad oma tee leidmisel. Kõik inimesega toimuv ei ole juhuslik, vaid kannab sügavat mõtet. Baal Shem Tov rääkis iga sündmuse detailide seotusest maailma loomisega. Seda enam on temasse kätketud iga inimsaatuse mõte. Igas konkreetses sündmuses tuleks mõelda selle üle, mida Kõigekõrgem tahab sinult, pannes su sellesse situatsiooni, mis on sinu ülesanne antud hetkel. „Armasta manitsust,“ ütlesid meie targad traktaadis „Avot“ („Isad“). Pilgul väljastpoolt on alati eelis võrreldes sisemise pilguga. See ei tähenda, et kõik mujalt kuuldu on alati tõene, kuid on oluline hinnata välist pilku, sest see annab inimesele perspektiivi sisevaatlusel endasse. Teine tähtis soovitus tarkadelt on järgmine: „Tee endale õpetaja.“ Nõu pidades inimesega, kellel on suured teadmised ja eluline kogemus, võime palju täpsemalt mõista oma elu ülesandeid.

 

IISRAEL TÄNA

Rahvas ei unusta oma kangelasi

Vanemseersant Šahhar Dauberi surmaeelne kiri

Enne sõdurite saatmist Gaza sektorisse sõtta terroriorganisatsiooni Hamasi jt vastu palus Iisraeli armee juhtkond kõigil kirjutada mõned sõnad teemal „juhul kui ma...“Järg...

Võit ilma garantiideta Sara Udikas 27. august

Kas järjekordne terrorismivastane sõda lõppes 26. augustil, see selgub kunagi hiljem. Tegelikult algas vaherahu, sedagi vaid juhul, kui Hamas kokkuleppeid ei riku. Kuu aja pärast kohtuvad vaenupooled uuesti Kairos, et rääkida võtmeküsimustest selles konfliktis, näiteks Gaza relvitustamine ja sektorisse lennuvälja ning meresadama ehitamine.

Iisrael on nõustunud seni lõdvendama blokaadi, et lubada sektorisse humanitaarabi ja ehitusmaterjale purustatud hoonete ülesehitamiseks.

Kes siiski võitis selles sõjas? Järg...

Tõde blokaadist Gaza sektoris

Juba mõned aastad on Palestiina araablaste terroriorganisatsiooni Hamas peanõue olnud Gaza sektori blokaadi lõpetamine, seda esitatakse ikka ja jälle kui keskset nõuet läbirääkimistel praeguses konfliktis.

Kui karmilt siis ikkagi Iisrael blokeerib Gazat? Iisraeli valitsus on sageli pehmendanud on nõudmisi teatud kaupade veo suhtes Gazasse. Suurimad järeleandmised tehti pärast kaht eelmist suurt terrorivastast operatsiooni, millest viimane oli „Pilvesammas“. Järg...

 

Maa-alune sõda Hamasiga

Elus rahu ajal, ammugi siis sõjas juhuseid ei ole. „Sissekukkunud“ hamaslaste kaudu selgus terroristide koletuslik plaan – tungida läheneval uusaastapühal maa-aluste tunnelite kaudu Iisraeli territooriumile, tappa ja vangistada seal võimalikult palju juute.

Terroriorganisatsioonil Hamas oli vägev plaan. Juba aastaid olid nad kaevanud Gaza sektoris Iisraeli piiri lähedal maa-aluseid tunneleid, mis algasid Gazas ja lõppesid Iisraeli territooriumil. Järg...

 

 

Kuhu pannakse Nutumüüri jäetud kirjakesed?

Rabi Joseph Hersonski www.ejc.ee/2562770

Iga päev saab Iisraeli postiteenistus kummalise adressaadiga kirju: „Taevastele“, J-malale“. Postiametnikud teavad täpselt, mida selliste kirjadega teha. Järg....

 

 

Perekond ja Tora

Inimesel ei ole hea olla üksinda

Rabi Dov-Ber Haskelevitsh www.ejc.ee/937001

Ühes Noa seitsmest käsust, mille Looja andis kogu inimkonnale enne Tora andmist juutidele, on keeld abielurikkumise, liiderdamise kohta. Talmud, mis selgitab ja formuleerib täpselt Tora seadusi, leiab selle käsu Pühakirjast, kus käsitletakse inimese loomist meheks ja naiseks. See tekst lühendatult: „Ja ütles Kõigeväeline J-mal: „Inimesel ei ole hea olla üksinda. Teen temale abilise...“ Ja pani Kõigekõrgem inimese magama, ja kui ta uinus, võttis ta ühe tema luudest Ja ehitas J-mal ... selle naiseks. Ja ütles inimene: Järg....

 

 

KÜSI RABILT

Näha Mašiahhit

Küsimusele vastab Rabi Tsvi Friman www.ejc.ee/750736

Küsimus: Kas vastab tõele, et Mašiahh ilmub ootamatult Jeruusalemma peatänavale vana kerjusena, kes näib aga inglina, kellest kiirgab tarkust ja kes teatab, et käes on Vabanemise tund.

Miks teda ei arreteerita? Kas vastab tõele, et tema tulekust teatatakse meedias õhtu-uudistes, Iisraeli lennukile pakutakse tasuta pileteid? Kui see on nii, siis kes selle kõik kinni maksab? Kas on õige, et neil päevil õpitakse ainult Torad ja ei pidutseta? Kas tõesti Võitu tulekuga muutub maailmakord ja loodus ühe ainsa hetkega? Järg...

 

 

Tora peatükk

Tsüklist „Leek ei põleta sind“

„Karistused juutidele rikkumiste eest Pühal Maal Iisraelis“

Esimese pagenduse põhjused

Rabi Itshak Zilber ( lühendatult)

Ebajumalateenimine

Kui tuli aeg, mil juudid pidid ületama Jordani ja minema Iisraelimaale, käskis J-mal neid hävitada sel maal ebajumalateenimine: kõik paganlikud jumalakujud, ohvrikohad, „pühad“ puud“, mida kohalikud rahvad kummardasid. Järg...

Eesti Juudiusu Kogudus • Email: [email protected]Phone: 372-662-30-50 • www.ejc.ee