ISRAEL SHELANU

Meie Iisrael - 6 - juuni 2015 / sivan 5775

 
B"H
 
Rabi blogi

Ela täna, ela kogu südamega

הרב שמואל.jpg

Ljubavitše Rebe, kellel on sel nädalal, 3. tammuzil surma-aastapäev ütles kord: „Ole seal, kus sa tahad olla, kuid ole seal tõeliselt, kogu südamega.“

Mõnikord me kogume pikka aega raha, et sõita puhkusele. Kui lõpuks puhukuseaeg käes, siis me ei naudi seda täielikult, sest mõtleme iga päev pingsalt sellele, mis saab pärast puhkust. Oleme küll puhkusel, kuid me ei puhka tõeliselt. Kui inimene tööl olles mõtleb, mis toimub kodus, ja kodus olles lahendab tööprobleeme, siis ta ei ole samuti ei siin ega seal.

Ükskord rääkis Ljubavitše Rebe oma vanaisast, kes pidi sõitma pikale ja keerulisele reisile. Pool tundi enne reisile minekut mõtles ta sügavalt Halacha (Seadustiku) üle. Õpilased olid seda nähes üllatunud: miks ta nii teeb, miks ta ei valmistu reisiks? Rabi vastas: „Kuni ma olen siin, pean olema siin lõpuni. See garanteerib edu. Pool tundi aga on juba väga palju aega.“

Elu voolab nagu vesi, et jõuda jõuda välja soovitud kohta, tuleb maksimaalselt pingutada, kontsentreeruda.

Pirkei Avoti raamatus („Isade õpetussõnad“) küsitakse: kes on tark? Vastus on: see, kes mõtleb homsele. Jah, on tähtis mõelda homsele ja valmistada end homsele ette. Kuid see tähendab, et olen tänased tegemised teinud maksimaalselt, kogu hingest, täie keskendumisega.

Inimest ja looma eristab see, et loom talitab instinktiivselt. Inimesele on antud mõistus, millega ta saab ennast juhtida. Jah, see ei ole alati kerge, aga see on väga tähtis ja see on võimalik. Eriti tähtis on see kodus, peres – olla seal lõpuni, kogu südamega. Kui on šabat, siis olla selles päevas täielikult. Tehes midagi, anda endast parim, elada täiel määral. Jah, tänapäeval on see keeruline: internet, pidev infotulv, see kõik segab meid pühendumast ja kontsentreerumast. Kuid edu ja rahulolu saavutamiseks teist teed ei ole.

 
Raamatu rahvas

Uudiskirjandust juutidelt ja juutidest

As_Oru-laul_esik_fmt.pngEesti raamatupoodidesse ilmus juudi kirjandusklassiku Šolem Aši teos „Oru laul“, mille on eesti keelde tõlkinud Kalle Kasemaa. Raamat räägib esimeste juudi asukate elust Palestiinas. Šolem Aš (s. 1880. a. Poolas Kutnos, surn. 1957.a. Londonis) on juudi päritolu kirjanik ja dramaturg, kes kirjutas jidišis. Ta sündis ortodoksses peres, sai traditsioonilise kasvatuse. M. Mendelsoni poolt saksa keelde tõlgitud Psalmide abil õppis iseseisvalt selgeks saksa keele.

Ja veel teinegi kingitus eesti keele oskajaile – reisijuht „Iisrael“, mille koostas Kristel Karu-Kletter. Raamat on mõeldud eelkõige noorsoole ning tutvustab lugejat Iisraeli elu erinevate aspektidega: kliimaga, kultuuriga, ajalooga, loodusega, rahvusköögiga. Raamat on kaunite illustratsioonidega.

 
Vastab rabi

Kas Tora lubab kasutada füüsilist jõudu

Rabi Šaul-Aizek Andruštšak

Küsimus: Kas juudi seaduse kohaselt tohib kakelda? Arusaadavalt on käsikähmlus viimane variant, kuid millistel asjaoludel ja olukordades seda tohib (või isegi peab)? Kas siin on mingi erinevus juutide ja mittejuutide suhtes?

Vastus: Üldiselt Tora keelab füüsilise vägivalla. Juudi vastu käe tõstmine on suur patt.

Juudi seaduse järgi ei tohi kasutada füüsilist vägivalda ka mittejuudi suhtes. Füüsilise jõu kasutamine on lubatud vaid enesekaitse korras. Sealjuures tuleb jääda lubatavuse piiresse. Ennast kaitsta tohib vaid sedavõrd, kui see on hädavajalik – seda juhul, kui ei ole ohtu elule. Viimasel juhul tuleb end kaitsta kõigi vahenditega, kusjuures sel juhul ei pea arvestama, et enesekaitse peab olema proportsionaalne rünnakule.

On arusaadav, et füüsilist mõjutamist näeb riiklik kohtusüsteem teistmoodi.

Ning loomulikult siin on olemas ka erandid. Kuid see on habras pinnas, väga suur on risk ületada lubatu ja vajaliku piir.

Ja lõpuks ei tohi unustada, et Tora käseb meil olla seadusekuulekas oma asukohamaa seadustele. Kuid on vähe maid, kus seadus lubaks kasutada füüsilist vägivalda.

Küsimus rabile.
Piiratud valikuvabadusest

Vastab rabi Michael Korits

Задай вопрос раввину

Küsimus: Millises küsimuses annab J-mal meile valikuvabaduse, millises aga mitte?


Vastus: Talmudis on kirjutatud: „Kõik on Taevaste käes, peale J-malakartlikkuse.“ Targad nägid ette meie teadvuses tekkida võivat konflikti Looja kõikvõimsuse ning inimliku käitumise valikuvabaduse vahel. Järg...
 
Juudi targad

Talmudi dialektika

Rabi Dov-Ber Haskelevitš

Sõna „dialektika“ on nüüdisaegses tähenduses seotud filosoofilise mõistega (looduse, ühiskonna, mõtlemise) areng, mis on tekkinud vastandite võitluse tulemusena. Selle sõna veidi vananenud tähendus on „oskus teha vaidlustes loogilisi järeldusi“. Meie kasutame terminit „dialektika“, et tõlkida iidset juudi mõistet „pilpul“, mille all mõistetakse talmudistide vaidlusi, kus teesise ja antiteesise rakendamisel saadakse seaduse lõplik formuleering. Järg...

 

Šoa – holokaust. Jutustus Katastroofist

Põletatute tuhk elab hinges...“

Wiljam koos tütrepoja Paveliga

fleisher.jpgMeenutab Jehiel Wiljam Fleišer

Minu elu väga lühidalt. Sündisin 1930.a. Ukrainas Krementšukis. Õppisin Mäeinstituudis ja töötasin mäeinsenerina Donetskis. 1955.a. tulin elama Eestisse. Töötasin lühikest aega Kiviõlis, edaspidi Tallinnas.

Nagu paljudel tollal oli jidiš meie kodune keel, emakeel. Meie pere oli religioosne, kus peeti kinni juudi traditsioonidest. Isa oli pärit Poolast, ema Vilniusest.

Meie peres oli 5 last. Kui algas II maailmasõda, jäime alguses oma perega sakslaste kätte. Meid päästis see, et väliselt me ei meenutanud juute, olime heledate juustega, siniste silmadega, rääkisime puhtalt ukraina keelt. Ükskord siiski kahtlustati, et oleme juudid, kuid õnneks sellega kõik lõppes. Järg...

 
Tora õpetab

Võim ja valitsus juudi traditsiooni järgi

Rabi Dov-Ber Haskelevitš

Torah Learning

Toras jutustatakse iisraellaste elamaasumisest Egiptusesse, Joosepi valitsusajast Egiptuses. Nende sündmustega algab juutide elu egiptuse orjuses. Meenutuseks – kõik algas sellest, kui Jakovi pojad müüsid oma venna Josefi orjusesse. Hämmastav on see fakt, et Kirjades ei anta selle sündmuse kohta hukkamõistvat hinnangut ega isegi vihjet Josefi vendade kurjale teole ei otseselt, ega ka mitte kaudselt. Püüame selgust saada konflikti olemusest Josefi ja tema vendade vahel, mis viisid lepitamatu vaenuni. Järg...

 

Ljubavitše Rebe kirjadest

The Rebbe

Neli elementi

Sain Teie kirja, kus Te palute selgitust nelja elemendi (jesodot) kohta, mis on kirjas Tania raamatu esimeses peatükis. Te küsite, kuidas see seostub nüüdisaegse keemiateadusega, mille järgi on olemas enam kui sada elementi.

Kõigepealt tahaksin teha teie kirja kaks parandust. Esiteks te eksite selle Tania näite allika suhtes. Seda võib leida Midraš-Rabas (Bemidbar, 14:12). Järg...
 
Iisrael - Püha Maa

Mõistest Püha Maa

Ljubavitše Rebe läkituste põhjal

Ja J-mal ütles Avramile, kui oli eraldanud temast Loti: „...Kogu maa, mida sa näed, annan ma sulle ja sinu järglastele igaveseks.“ (Berešit, 13:14,15)

Ja ütles temale: „Mina olen J-mal, kes viis sind välja Ur-Kasdimast, et anda sulle see maa päranduseks.“ (Berešit 15:7)

2488. a. pärast maailma loomist viis Jehošua Iisraeli armee, milles oli 600 000 meest, üle Jordan, et vallutada maa, mille J-mal tõotas anda Avraamile.Järg...
 
Estonian Jewish Center• Email: [email protected]Phone: 372-664-43-70 • www.ejc.ee