ISRAEL ŠELANU

Meie Iisrael -3- veebruar 2015 / Adar 5775

 
B"H
 
RABI BLOGI

Mis on vabadu ja mis näib vabadusena

Viimastel päevadel oleme olnud šokis Tartu kunstimuuseumis korraldatud holokaustinäituse pärast. Pole tähtis, kas me oleme Eesti juudid, Iisraeli juudid, Ameerika või Vene omad, me kõik oleme nördinud näitusel eksponeeritud filmide üle ning toetame Eesti Juudi Kogukonna esimeest Alla Jakobsoni, kes selles olukorras õieti reageeris.

Arvan, et saime hea õppetunni. Arutleksin, mida võiks igaüks meist, olenemata rahvusest, usutunnistusest, asukohamaast, juhtunust õppida.

Ei tahaks peatuda teemal kunsti roll nüüdismaailmas. Tahaks rääkida teisest kategooriast, millest seoses selle näitusega on samuti palju juttu olnud - vabadusest. Vabadusest karikeerida ükskõik mida, avaldada pilapilte, naerda näitustel välja kaaskondsete valu, kommenteerida kõike vihase mõnuga. Mis on ja mis näib vabadusena?

Mida peab vabaduseks judaism? Kas metsloom on vaba, kui ta on ketiga puuri külge aheldatud? Ilmselt mitte. Aga jalalt maharaiutud puu? Samuti mitte. Loom on vaba, kui ta saab minna. Puu on vaba, kui ta saab jääda, tema vabadus, tema ülesanne on püsimises. Kas inimene, kes longib päevade viisi tänaval, on vaba? Vaba inimene on see, kellel on piirid. Judaismis sarnaneb inimene mitte loomale, pigem puule: tema vabadus on tema juurtes, mis toituvad maast, tüves, mis kannab vilju - tema kestmises.

Tõeliselt vaba inimene ei tee kõike, mis talle pähe tuleb. Vabale inimesele on omane mõelda, kas see, mida ta teeb, on hea ja kasulik teistele või toob see pigem halba. See, kes mõnitab ja naeruvääristab kaaskondseid, nende usku ja kannatusi, kes vägivallatseb füüsiliselt või vaimselt, ei saa olla vaba inimene.

Tõeline vabadus on enesedistsipliin, endapiirang, vastasel korral elaksime juba ammu džunglis. Vaba inimene hindab iga oma tegu läbi prisma, kas see toob teistele kasu, teeb head, või pigem vastupidi.

Lähipäevil tähistab Eesti oma sünnipäeva. Eriti praegu, aga ka igal laupäeval šabatiteenistusel palvetavad meie juudid sünagoogis Eesti ja kõigi siin elavate rahvaste heaolu eest: et inimesed oleksid õnnelikud, et me ise, meie maa ja töö kannaksid vilja, et igaüks meist teeks õige valiku oma maa heaks.

Ükskõik kus juudid elavad, kannavad nad südames tänutunnet maa vastu, kus nad elavad. Eesti juutide elu õitseb, me saame tähistada kõiki oma pühi, õppida ja kasvada vaimselt. See ongi meie, juutide tõeline võit holokausti üle.

Rabi Shmuel Kot 13.02.2015

 
Eesti ja juudid
Juudid Eesti vabadussõjas
Eestid ja Juudid.jpgKolonel Tõnis Nõmmik

Laidoneri Muuseumi aastaraamat

lühendatud

Eesti Vabadussõjast võttis osa Eesti vägede koosseisus paljude rahvaste liikmeid, enamik neist vabatahtlikena. Et Vabadussõjas osalesid baltisaksa, ingeri, rootsi, soome ja taani vabatahtlikud väeosad - polgud (rügemendid), pataljonid ja üksikud kompaniid, on üldiselt teada, aga Eesti Rahvaväes - nagu Eesti relvastatud jõude sel ajal nimetati - teenis ka venelasi, lätlasi, tatarlasi, poolakaid, juute ja veel teistestki rahvustest sõjamehi. Järg...

 
Juut on nagu õunapuu

Juut on nagu õunapuu

Šarii Anatoli (s. 1978. a.) on Ukraina ajakirjanik, publitsist

Banner Image 1Juudid - millised mõtted sünnivad teie peas seda sõna kuuldes? Mitte midagi erilist? Või tunnete midagi ebameeldivat? Näiteks sõnaga "valgevenelane" midagi sarnast ju ei juhtu. Tavaliselt muutub hääl sõna „juut“ öeldes vaiksemaks, eriti kui jutt on kellestki tuttavast: sa ometi tead, et ta on juut? Järg...
 
Hassiidi jutud
Saatuse karussellil

Ükskord tuli keegi uhke ja rikas noor kaupmees külla suure hassiidi õpetaja, Rabi Isroel Baal Šem Tovi juurde.

Reeglina inimesed püüdsid pääseda audientsile Baal Šam Tovi juurde, et saada temalt juhiseid, kuidas teenida Kõigekõrgemat, või nõuandeid ja õnnistusi materiaalsetes küsimustes. See noormees selgitas aega kaotamata, et tal ei ole millestki puudu, tal pole probleeme, mis vajaks kellegi abi kõrgemalt või õnnistamist. Tal olevat tulusad äriasjad ajada naaberlinnas ja kuna vahemaa ei olnud suur ja et ta oli kuulnud palju imelugusid hassiidi Rebest, siis uudishimu tõi ta tema juurde. Ta tahtis oma silmaga näha seda meest, kellest nii palju räägitakse. Järg....

 
Küsi Rabilt
Kas minu ebaõnnestumised pole märgiks Kõrgemalt?

Rabi Šaul-Aizek Andruštšak

Küsimus: Elan Kanadas, sõitsin sinna 5 aastat tagasi Iisraelist, kus olin elanud 18 aastat. Siin hakkasin aktiivselt huvituma judaismist ja osa võtma juudi elust, külastama sünagoogi. Seda kõike ei olnud Iisraelis elades. Minu asjad siin ei edene kuigi hästi vaatamata mu pingutustele. Kas see tähendab seda, et Kõigekõrgem soovib, et sõidaksin perega tagasi Iisraeli? Või need on lihtsalt ajutised raskused? Järg....

 
Juudi elu
Visiit Rabaniti juurde

רבנית חיה מושקא.jpgDvora Keitak

Ma sündisin Minneapolises, Minnesota osariigis, konservatiivses juudi peres. Õppisin riiklikes, kuid ka juudi koolis. 1976. a., 17aastasena reisisin Iisraeli, selle sõidu korraldas Juudi Teoloogiline Seminar, New Yorgi konservatiivne ješiva. Järg...

 
Juudi elu
Samasugune juut nagu Avraham, Itshak ja Jakov

Rabi Tuvja Bolton

Ma sündisin 1945. a. Detroidis, Michigani osariigis mittereligioosses juudi peres. Tol ajal tähistasid kõik bar-mitsvat (noormeeste täisealiseks saamist 13aastaselt,) isegi mittereligioossed. Naljatati, et bar-mitsva tähendab sellistele nagu meie 99% baari ja vaid 1 % mitsvat (käsutäitmist). Järg....

 
Hassiidi meloodia
Rabi Moše Vilenker
 
Šabat
Mis on hala

Te nähtavasti mõtlete, et sõna hala öeldakse põimitud saiade kohta šabatilaual. See on õige, kuid see sõna tähendab ka väikest tükki tainast, mis võetakse sellest enne ahju panemist ja pärast põletatakse.

Järg...

 
Juudi pühad
Purim

Purim (medium)Rõõmus püha


Purimi püha tähistatakse 14. adaril, see on kõige tegevusterohkem päev juudi aastas. 2400 aastat tagasi mõjutas Haman (Pärsia peaminister) kuningas Ahasverost andma käsku kõikide juutide hävitamiseks. Mordechai, juutide juht, kutsus oma rahva kokku ja kutsus neid ühinema palvetes ja meeleparanduses.

Samal ajal tema nõbu Esther, kes oli Ahasverose kuninganna, tegi lobitööd, et päästa oma rahvas.

Ahasveros arvestas tema sooviga, Haman saadeti võlla, Mordechaist sai uus peaminister, juudid kaitsesid end edukalt oma vaenlase eest, ja….meie tähistame!

Kuigi me riietume pidulikult, ei kaasne Purimi pühaga puhkepäevadel töötamise piirangud. Siiski on kõige parem, kui on võimalik võtta töölt vaba päev ja keskenduda pühale ja mitsvote (käskude) täitmisele. Järg....