RAMBAM(Maimonides)

14 nisan 4895 a.-20 tevet 4965 a.(1135-1204).

Ükski juudi õpetlane ei väärinud nii suurt tunnustust kui RAMBAN(lühend Rabi Moshe ben Maimon).Nimekas filosoof,arst,kohtunik,Toora ja Talmudi tõlgendaja.Euroopas on ta rohkem tuntud Maimonidese nime all.Araabiamaailmas on ta tuntud kui Abu Imran Mussa ibn Maimun.Tema kohta on õeldud:"Pole Moosest Mooses(Maimonideseni)olnud kedagi nendega võrreldavat".See näide tõstab esile tema suurust ja osatähtsust juudimaailmas.

Tema sündis paasapüha eel 4895 aastal juudi kalendri järgi(1135 a.)Hispaanias,Cordobas.8.sajandist,kui araablased ja berberid hõivasid Pürenee poolsaare,hoogustus juutide kultuuriline elu.Mõne sajandi jooksul tõusis juudi kultuur enneolematule kõrgusele.Juudi kultuuri kuldne ajastu Hispaanias lõppes 12.sajandil.Põhja-Aafrikast tungisid rangete islamifanaatikute Almohaadide surve all.1160 a. põgenes Maimonides koos oma perekonnaga islami usku ümberpöördumise eest Hispaaniast ja läks Marokosse,Fezi.Seal julgustas ta juute,keda oli ümber pööratud,tagasi pöörduma esiisade usku.Hiljem liikus tema pere Eretz Israeli ja seejärel Egiptusesse,kus 1168 a.lõpetas araabiakeelsed kommentaarid Mishna(suulise Toora)ja tõi esile kolmteist usu printsiipi,juutide usutunnistuse.1180 a.lõpetas Maimonides oma kõige olulisema töö-"Misna Tora"milles ta vastavalt Mishnale kodifitseeris süstemaatiliselt Halaha(Juudi Seaduse).Sellest sai hiljem seaduse koodektsi"Shulhan Aruh"põhialus,mis on siiani kas
 utusel.Maimoniidest hinnati kui oma aja autoriteetsemat rabi.Teda tuntakse ka meditsiinialase kirjutiste kaudu nii diabeedi,hügieeni ja psühhilise haiguste kohta.Tema oli Egiptuse sultani ihuars ja usaldusisik,Kairo juudi kogukonna kohtunik(dajan).Peale arvukate arstideaduslike filosoofiliste teoste on laialt tundud "More Nevuhim"("Eksinute juht")milles keskajal valmistati mitmeid tõlkeid.Maimoniidese filosoofia saavutas keskaegne juudi kultuur oma kõrgpunkti.Tema sulest on ilmunud järgmised põhiteosed:"Igret Ashmad","Sefer aMitzvot",Mishne Tora","Igret Taiman",More nevuhim".Maimonides on üks vähestest juudi mõtlejatest,kelle õpetus mõjutas ka mittejuudi maailma.Tema põhiteos"Eksinute juht"sai laialt tuntud kristlikule maailmale.Tuntud kristlik teoloog Aquino Thomas oma töödes viitab Maimonidesele,mis näitab et keskaegne skolastik oli põhjalikult tundnud tema töid.Enamus Toora kommentaatore viitavad Maimoniidese töödele,mis on sisult lihtsad ja arusaadavad,ning nagu RASHI ko
 mmentaarid omavad õpetlaste seas suurt autoriteeti.Enamus trukkitud Toora väljaandeid sisaldavad tema suurepäraseid kommentaare.Maimonides suri 20 tevetil 4965 aastal juudi kalendri järgi(1204 a.)Kairo lähedal Fostatis,hiljem oli tema põrm ümbermaetud Eretz Israeli,Tibeeriasse,kus ta puhkab vanaaja suurkuju ja õpetlase Rabi Johanan Ben Zakai kõrval.Tema haud on siiani säilinud ning on paljude palverändurite püha meelespaik