Leina seadused

 

Matuste korraldamine usukommete järgi juudi kalmistul ja kalmistu külastamise kord

1. Igaühel, kes on rahvuselt juut, on õigus saada maetud juudi seaduste järgi Eesti Juudiusu Koguduse kalmistule.

2. Kalmistul on kaks tsooni. Esimene tsoon pühitseti üle 100 aasta tagasi. Teine tsoon pühitseti palju hiljem ja selle laiendatud osas maetakse nii juute kui segaperedesse kuuluvaid inimesi. Mittejuute ei maeta kalmistu esimesse tsooni.

3.Enne matuseid tehakse kadunule pesemine (tachare) ning rõivastatakse erilisse matuseriietusse (tachrichim).

4. Alates surma momendist kuni aastase leina lõpuni (või vähemalt kogu 7päevase leinaaja) peab lahkunu kodus põlema pidevalt küünal, on lubatud ka spetsiaalne elektrilamp.

5. Leinama peab vanemate, laste, abikaasa, venna ja õe surma puhul.

6. Surmamomendist kuni 7päevase leina lõpuni peavad korteris peeglid ja peegelpinnad olema kinni kaetud, portreed ja fotod seintel kaetakse samuti kinni või võetakse maha.

7. 7 leinapäeva jooksul alates matustest peab leinaja olema kodus, ta ei või minna ka kalmistule.

8. Vastavalt juudi seadustele on kadunu lahkamine keelatud.

9. Tuleb teha kõik võimalikult kiireks matmiseks.

10. Surmamomendist matusteni peavad kadunu lähedased tegelema vaid matuste korraldamisega.

11. Matustest kuni 7päevase leinaaja lõpuni on leinajail keelatud kanda nahkjalatseid.

12. Matuse ajal ei tohi avada lahkunu nägu.

13. Matuste läbiviimiseks on vajalik minjani (10 juudi mehe) osavõtt.

14. Päitsisse, pea alla pannakse kotike mullaga või liivaga, soovitav Iisraelist.

15. Lahkunu keha peab olema kontaktis maaga, selleks peab kirstu põhjas olema avaus.

16. Kirstu kaanele ei tohi kinnitada lillekimpu või panna ristikujutist.

17. Matustel osalevad mehed peavad pea katma kipa või muu peakattega.

18. Matuste ajal pannakse kinnine kirst kalmistu palvemajja, kus on mälestusJ-alateenistus. Siis viiakse kirst hauale, tehes teel 7 peatust, mille ajal loetakse psalme.

19. Kirst lastakse hauda ja rabi viskab kolm korda mulda kirstu kaanele, siis teevad sama lähemad sugulased ja hiljem kõik ülejäänud.

20. Hauda katavad kinni sugulased-juudid vähemalt seni, kuni kirstu kaas on mullaga kaetud.

21. Pärast matmist pakuvad lähedased või sugulased ümarakujulisi toite (muna, ümarat saia jms).

22. 30. matusejärgsel päeval on kombeks käia lahkunu haual, loetakse mälestuspalvet, annetatakse lahkunu mälestuseks.

23. Surma-aastapäeval (juudi kalendri järgi) on eriti tähtis käia sünagoogis ja olla mälestusteenistusel ning samuti käia kalmistul.

24. On keelatud matta tuhastatuid, samuti kordusmatmine samale platsile.

25. Kalmistul ei käida kaks korda päeva jooksul.

26. Esivanemate ja õiglaste kalme on kombeks külastada Eluli kuus, st enne Rosh-Hashanad ning päevil Rosh-Hashana ja Yom Kippuri vahel.