ISRAEL SHELANU - MEIE IISRAEL 1. 
Juuli 2014/ Tamuz 5774


 

הרב שמואל.jpg

Rabi Shmuel Kot: „Pimedust saab võita vaid valgusega.“

Eesti keel on ilus keel. Kui tulin Eestisse elama, armusin sellesse keelesse.  Soovisin õppida eesti keelt, kuid mul puudus selleks praktika. 

Eesti juutidega rääkisin aškenazi  ehk Ida-Euroopa juutidele omases jidiši keeles. Lihtne oli samuti suhelda vene keeles, kus oli igapäevane praktika, lisaks paljud venekeelsed saidid.

Mul  oli suur probleem, miks ma ei saanud õppida eesti keelt. Keeleõppeks on vaja palju lugeda. Oli palju venekeelseid saite, kuid eestikeelseid mitte. Olid mõned üksikud eestikeelsed tõlked, näiteks raamatust „Pirkei Avot“, „Isad“, kuid selle tõlge on küllaltki vana.

Tahtsin lugeda eestikeelset meediat, et teada, mida kirjutatakse seal Iisraeli kohta. Tõlkisin neid materjale google´i abil. See, mida lugesin Eesti väljaannetest Iisraeli kohta, ei innustanud lugemist jätkama. Juba pealkirjast on näha halvustav suhtumine.  Mingil ajal oli olemas eestikeelne sait „Kuula, Iisrael!“, mida tegi Shmuel Lazikin, praegu see puudub.

Otsustasin, et tuleb anda Iisraeli kohta objektiivseid materjale eesti keeles.

Kahjuks sattus portaali „Israel Shelanu“ („Meie Iisrael“) esimese eestikeelse numbri ilmumine aega, kui Iisrael peab sõda terrorismiga. Loodame, et peagi ajad muutuvad ja saame jätkata rahuajas.

Minu põhimõte on, et seal, kus valitseb pimedus, ei aita luuast, et see minema pühkida. Pimedust saab hävitada üksnes valgusega. Loodan, et meie uus projekt  „Israel Shelanu“ eestikeelne sait on algus sellele valgusele, mis võidab ära pimeduse.


 Euroopa ja tema kaksikmoraal

10525641_810074072348798_7566752370480700810_n.jpg

Sara Udikas 20.07.2014

Läänepoolse maailma meeli hoiavad praegu ärevil kaks peamist pingekollet: Ukraina-Venemaa ning Iisrael-Gaza.

Tegelikult on selline võrdlus veidi vildakas, sest Venemaa ja Ukraina konflikt on konflikt kahe riigi vahel, kriis Iisraelis ja Gazas. Järg...


Tamar Baroni mäletades

Bereavement

Nekroloog

Hiljuti lahkus sellest maailmast Tamar Baron, Rabi Šimšon Baroni (olgu mälestus temast õnnistatud!) abikaasa.

Ta sündis 1936.a. Rabi Meir Zaitšiki perekonnas, kes elas Leningradis ja pidas kinni kõigist Tora seadustest. Järg....


Elhonen Saksa mälestades

e saks.jpg

Lahkus Eesti juudi kogukonna auväärne liige, publitsist, kirjastaja Elhonen Saks. 

Elhonen sündis 9. aprillil 1927.a. Valgas. Üle elanud eesti juutide jaoks väga keerulised sõjaajad, asus ta õppima Tallinna Polütehnilisse Instituuti, kus ta 1946. - 1951.a. omandas ehitusinseneri kutse.

Ta töötas ehitusalal. 1991.a. aga asutas koos poja Touriga kirjastuse „Aviv“. Elhonen Saksa sulest on ilmunud juutide elu ja ajalugu Eestis ja Iisraelis käsitlevad raamatud „Siioni targad“ (Tallinn, 1996), „Eestlased ja juudid: kahe rahva vahelistest suhetest“ (Tallinn 2000), „Kes on juudid ja mis on holokaust“ (Tallinn 2003), „Eestlased ja juudid“ (Tallinn 2008), Elhonen Saks ja Touri Saks „Püha maa Iisrael“ (1998).

Elhonen Saksa õde Ita Saks on tuntud tõlk.

Elhonen Saks oli väga erudeeritud ja heatahtlik inimene, kelle sooviks oli tutvustada juute eestlastele, lähendada eri rahvaid, aidates neid paremini teineteist mõista. Elhonen Saksa sõnavõtud ja ettekanded olid oodatud paljudel üritustel.

Mälestus Elhonen Saksast kui targast ja helgest inimesest jääb meie südamesse. 


Tora peatükk - Matot

Torah Parchment (small)

Rabi Jossi Goldman

Mind on alati hämmastanud see, kuidas sõlmitakse tehinguid briljantide tööstuses. Pooled lihtsalt suruvad teineteise käsi ja ütlevad: „mazal i brocha“ („edu ja õnnistus“). Järg...


Ma olen juut

Jakov Šehter

High HolidaysSee lugu juhtus Aleksander II valitsemise ajal. Šušviniški külas elas lugupeetud ja austud juut Aron-Leib Entin. Ta oskas väga kenasti palvetada ja sellepärast juhtis ta alati sünagoogis Jom Kippuri (lepituspäev) ja Roš-haŠana  (uusaasta) palvet. Paljud ei suutnud pisaraid tagasi hoida, kui kuulsid tema kõlavat ja mõjusat palvelaulu. Paljud aga leidsid oma südames õige tee Aron-Leibi pühaliku ja üleva palvehümni saatel. Järg...


שלושת השבועות.jpg Kolm leinanädalat

830 aastat kõrgus Jeruusalemma kohal suursugune ehitus, milles ühenesid Taevas ja maa. Sellel ehitusel oli sedavõrd eriline koht inimese suhtes J-malaga, koguni kaks kolmandikku Tora käskudest on seotud Templiga. Templi hävitamine oli suurim tragöödia meie rahva ajaloos, tema taastamine aga märgib Vabanemise ajastu saabumist – maailmas taastatakse harmoonia, mille andis Looja, taastatakse ka harmoonia Tema ja Tema loodu vahel. Järg...


Beis Hamikdosh

Lähenedes 9. aavile (Tisha BeAv)

Vastavalt Talmudile („Tanit 4“) toimus 9. aavil meie esiisadega viis suurt traagilist õnnetust. 

1) 2449.a (1312.a. e.m.a) Maakuulajate – imiraglim - nurisemise pärast ei pääsenud Iisraeli lapsed Tõotatud Maale. Nagu seisab Tooras: „Tõesti, ükski neist meestest sellest pahast sugupõlvest ei saa näha seda head maad, mille ma vandega olen tõotanud anda teie vanemaile.“ (V Moosese raamat 1:35). Maakuulajad, kes levitasid maa kohta laimu, surid äkitselt. See karistus leidis aset 9. aavil (Sanhedrin 104).

Järg...