Neli elementi

 

Ljubavitše Rebe kirjadest

The RebbeSain Teie kirja, kus Te palute selgitust nelja elemendi (jesodot) kohta, mis on kirjas Tania raamatu esimeses peatükis. Te küsite, kuidas see seostub nüüdisaegse keemiateadusega, mille järgi on olemas enam kui sada elementi.

Kõigepealt tahaksin teha teie kirja kaks parandust. Esiteks te eksite selle Tania näite allika suhtes. Seda võib leida Midraš-Rabas (Bemidbar, 14:12). Täpsemalt selgitatakse seda küsimust paljudes Zohar -raamatu peatükkides ning ka teistes Kabbala raamatutes. Teiseks, nüüdisaegse keemia järgi ei ole elemente üle saja, vaid oluliselt vähem, kui rääkida aine elementide komponentidest e osakestest (kuna nn elemendid kujutavad endast aatomeid, aine pisimaid osi, milledeks aine võib jaguneda, millel on veel selle aine kõik omadused. Need omakorda koosnevad veel väiksematest omadustest, nagu elektronid, prootonid, neutronid.

Niisiis enne kui vastata Teie küsimusele, paneme paika terminid. Sest nagu öeldud eespool, elemendid ei ole aine peamised osakesed. Isegi termin „aatom“ tähendab tähttähelt midagi jagamatut, on anakronism, mis ei vasta oma algtähendusele ja seda kasutatakse tänapäeval rohkem mugavusest. Näiteks kui me nimetame inimest ühiskonna elemendiks, siis see ei tähenda sugugi, et inimene ise pole midagi palju olulisemat kui element.

Kõike seda peame arvestama, kui vaatleme sõna „jesodot“, mida kasutatakse Zoharis, Midraš-Rabas, Kabbala raamatutes jm, samuti Tanias ja teistes Habadi õpikutes.

Võib samuti meenutada, et on olemas teine filosoofiline suund, siis neid nelja elementi ei vaadeta mitte füüsilisest aspektist, vaid kui midagi omaduslikku. Näiteks „tuli“ – mille omadused on soojus ja kuivus, või „vesi“ – külmus ja niiskus.