HANUKA     

                                                                         

Hanuka on üks rõõmsamaid pühi juudi kalendris.

Kui võimule tuli Süüria kuningas Antiokos IV Epifanes, otsustas ta hävitada juudi rahva oma religioonist loobumise kaudu. Kõikjal seati üles ebajumalate kujud ja sunniti juute neid kummardama. Keelati Tora lugemine, Shabati ja pühade pidamine, samuti ümberlõikamine. Jeruusalemma templisse pandi sea kuju.
Ühes Modini külas elas preester
nimega Matitjahu, kes keeldus korraldustele allumast ja kummardas üksnes Iisraeli J-malat. Tema koos oma suguvõsaga korraldas ülestõusu võõra kultuuri ja seleukiidide vastu.

Ehkki võitlus oli äärmiselt ebavõrdne, kestis see siiski 24 aastat ja juudi väesalk kasvas pidevalt. Otsustav lahing toimus Bet-Horoni asula lähedal. Juudid võitsid ja tee Jeruusalemma oli vaba. Juudid asusid koheselt Jeruusalemma templit puhastama kõikidest ebajumalate kujudest ning see seati nii korda, et oleks võimalik jumalateenistusi pidada.

Chanukah 3 (small)Tempel tuli uuesti pühitseda ja selleks oli tarvis küünlajalga. Leiti vaid üks kannuke pühitsetud õliga, millest oleks jätkunud üheks päevaks. Uue õli pühitsemine oleks võtnud kaheksa päeva aega, kuid juudid ei saanud enam oodata, rahvas oli kogunenud Templi õuele, et pühitsemisest osa võtta. Süüdati see vähene õli ja sündis ime - see põles täpselt kaheksa päeva ehk uue õli valmimiseni ja pühitsemiseni.

Hanukal ehk templipühitsemise pühal ei meenutata juutide sõjalist edu, kuna juudi usk ei luba pühitseda lahingu võitu, kus langesid inimesed. Hanukal meenutatakse õli-imet ja selle mälestuseks süüdatakse igal aastal 9-haruline küünlajalg - menora (iga päev lisatakse üks küünal, üheksas põleb pidevalt, sest sellega läidetakse ülejäänud).

Hanuka võtmesõnadeks on truudus, vabadus ja julgus ka rõhumise all oma J-malale ja usule kindlaks jääda (Sakarja 4:6).

Valgusepüha-Hanuka 
24 kislev algab juudi rahva kaheksa päeva pikunte rõõmupüha Hanuka.Valgusepüha Hanuka on üks rõõmsaid juudi kalendris.See meenutab Jeruusalemma empli puhastamist ja taaspühitsemist 3624 a.juudi kalendri järgi pärast seda, kui Makabei ülestõusu võidu tulemusel paganate jumalate kujud Templist välja visati.Saavutati võit Süüria valitsemise üle. Rüüstatud Templi uueks sisseõnnistamiseks oli vaja pühitsetud oliivõli, mis peab vahetpidamata õlilambis põlema.Seda leiti vaid väike kannutäis, millest oleks jätkunud ainult üheks päevaks. Kuid juhtus ime, see põles kaheksa päeva, kuni jõuti uut õli ette valmistada. Seda sündmust tähistatakse siiamaani suurejooneliselt. Kõige olulisemaks osaks on tulede süütamine. Traditsiooni kohaselt süüdatakse esimesel päeval üks tuli, teisel kaks ja nii edasi, viimasel päeval põleb kaheksa tuld. Selleks on kasutusel spetsiaalsed üheksaharulised küünlajalad hanukkiad. Kaheksa küünalt on pidulikud, aga üheksas on "shamash" ehk "teener", tema abil pannakse teised küünlad põlema. Elektrilambid ei asenda elavat leeki, sellepärast traditsioon nõuab kasutada ehtsat tuld, ainult sel viisil loetakse Hanuka-püha õiget Käsutäitmist.

Tänapäeval tähistatakse juutide rõõmupüha ka teiste rahvaste osavõtul. Esimese tule süütamisele kutsutakse kõrgeid riigiametnike, isegi riigipäid. Suured demonstratiivsed hanukkiad kerkivad tähtsates metropolides üle maailma. Juudi kogukonnad kutsuvad jagama valguserõõmu. Valguse võit pimeduse üle sümboliseerib Tora valgust, mis paistab üle terve maailma. Kõik maailma rahvad, Noa järeltulijad on kutsutud sellest osa saama. Maailma üle valitseb Kõgevägevam J-mal (Olgu õnnistatud Ta Nimi). Seitsmenda Ljubavitsi rabi Menachem M.Shneersoni õnnistusel süüdatakse suure pidustusega hiigelsuured hanukkiad üle maailma Moskvast New-Yorgini,Londonist Jeruusalemmani.

Hag Hanuka sameah!

Sergei Seleznjov