Küsimus rabile.  Piiratud valikuvabadusest

Vastab rabi Michael Korits

 Задай вопрос раввину
 

Küsimus: Millises küsimuses annab J-mal meile valikuvabaduse, millises aga mitte?

Vastus: Talmudis on kirjutatud: „Kõik on Taevaste käes, peale J-malakartlikkuse.“ Targad nägid ette meie teadvuses tekkida võivat konflikti Looja kõikvõimsuse ning inimliku käitumise valikuvabaduse vahel. Esmapilgul tundub, et inimlik vabadus kehtib vaid tema enda suhtes, kuid seda ainult pealtnäha. Aukartus Kõigekõrgema ees määrab küll inimese sisemaailma, kuid selle kaudu avanevad väravad suurde maailma. Asi on selles, et vaid Loojal on tõeline vabadus ning ta on jaganud seda vabadust inimesega. Mõnede kommentaatorite arvates see tähendabki, et inimene on  Kõigekõrgema loodu. Inimese vabadus tähendab seda, et talle anti käsud ning vastavalt sellele valib ta hea või kurja. Kas ta täidab need või hülgab.

Siit tuleneb ka vastus teie küsimusele. Inimese vabadus on seotud sellega, mida tal on kästud teha. Mida laiem on ala, mille inimene valib täitmiseks, heategemiseks, seda laiem on tema mõju omaenda saatusele, seda vähem on seal fataalset paratamatust. Ning vastupidi – kui inimene valib kurja, olles seejuures oma otsustuses vaba, siis selle tulemusel ta eemaldub Loojast ning tema vabadus väheneb. Inimene muutub oma saatuse mängukanniks ning kaotab võime selle muutmiseks.

Rambam illustreerib inimese seda omadust vaarao näite abil, kes ei lasknud juute välja Egiptusest. Ehkki tema valik oli alguses vaba, tegi selline käitumine tema südame ka tegelikult julmaks - viimase egiptuse nuhtluse ajal oli tema süda täiesti kalgiks läinud.

Selliseid muutusi inimestes võib leida iga päev. Mida enam inimene realiseerib oma valikuvabadust, tehes head, seda puhtam on ta hing ja seda enam suudab ta muuta maailma enda ümber. Vastupidisel juhul, kui inimene allub kurjale, kirgedele, ahvatlustele oma hinges, muudab see ta jõhkramaks ja ka vähem võimeliseks ujuda vastuvoolu.

Loomulikult sellel inimloomust puudutaval põhjapaneval küsimusel on palju sügavusi, mida me isegi ei puudutanud, kuid loodan, et alguseks on selle üle mõtisklemiseks materjali piisavalt.