Matusekorralduse meelespea

 

1. Surmatunnistus on vaja registreerida elukoha järgi kas Tallinna Perekonnaseisuametis mujal elukohajärgses kohalikus omavalitsuses arsti või kohtumeditsiinieksperdi tõendi ja lahkunu isikut tõendava dokumendi (pass) alusel.

2. Tuleb pöörduda Eesti Juudiusu Koguduse Karu 16 (tel. 6644370) matusekoha kindlakstegemiseks ja kirjaliku loa saamiseks matmiseks Rahumäe juudi kalmistule.

3. Tuleb pöörduda Rahumäe kalmistu kontorisse (tel 6554896) matuseaja määramiseks. Kaasa võtta surmatunnistuse originaal. Matused vormistatakse pärast seda, kui matja esitas surmatunnistuse ja Eesti Juudiusu Koguduselt matmisloa Rahumäe juudi kalmistule ning tasus teenuste eest. Suveperioodil (16. aprillist 30. novembrini) tuleks matused määrata hiljemalt kl 10ks matuse-eelsel päeval, talveajal (1. detsembrist 15. aprillini) kaks päeva enne matuseid. Laupäeviti, pühapäeviti, esmaspäeviti, juudi ja riiklikel pühadel matuseid ei korraldata. Kiire vajaduse korral on võimalik matta ka pühapäeval ja riiklikel pühadel topelttariifi alusel.

4. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, sest matuseplatsi saab kasutada isik, kellele see on välja antud.

5. Neile, kel puudub matuseplats, eraldatakse kalmistul Eesti Juudiusu Koguduse kirjalikul loal 1- või 2kohaline plats.


6. Kõik vajalikud teenused ja matusetarbed saab tellida matusebüroost. (Kirstu kaanel ei tohi olla mingeid kujutisi ega kinnitatud lilli või kimpe.)

Tallinna matusebürood on avatud esmaspäevast reedeni 9-16, laupäeval 9-14

Paldiski mnt 68, tel 650 7372

Sütiste tee 19, tel 644 9580, infotelefon 506944, transport ööpäevaringselt tel 650 7382

Matusebüroo Kristin OÜ Ravi 18, tel 620 7283

Jakobsoni 17, tel 654 2586 infotelefon 1916

 

7. Eesti Juudiusu Kogudus annab matuse korraldamisel järgmist abi:

a) matmine rabi osavõtul usukommete alusel

b) surma riietuse (tahrihim) andmine

c) juudi kalmistul koha eraldamine

d) sünagoogi kasutamine lahkumistseremooniaks

e) minjani organiseerimine leinateenistuseks

f) leinaajal mälestuspalvete tegemine

 Eesti Juudiusu Koguduse a/a 10220034627012 SEB annetusele lahkunu mälestuseks.